Administratieven

Staan in voor het telefonisch en persoonlijk onthaal. Daarnaast verzorgen zij de overdracht van de leerlingendossiers van het ene naar het andere CLB, nemen de opmaak van leerlingendossiers en de personeelsadministratie op zich, zorgen zij voor het druk- en kopieerwerk, regelen het busvervoer voor de medische onderzoeken, staan in voor de informatica-ondersteuning, … kortom tal van taken die bijdragen tot de vlotte werking van het centrum.