Artsen

Binnen de multidisciplinaire werking zijn de artsen, die een specialisatie hebben in de jeugdgezondheidszorg, in de eerste plaats verantwoordelijk voor de medische onderzoeken en het toedienen van de vaccinaties.

Op basis van de onderzoeksresultaten verwijzen zij door voor verdere opvolging of onderzoek.

Ook werken zij mee aan projecten van de scholen m.b.t. gezondheid, voeding, relaties en seksualiteit.

Daarnaast dienen zij de nodige maatregelen te treffen bij melding van besmettelijke ziekten.

Een overzicht van de artsen in ons centrum:

Naamsorteerpictogram Voornaam Telefoonnummer Foto
Declercq Heidi 054-33 90 19
Genbrugge Katrien 054-33 90 19
Gilbert Veronique 054-33 90 19
Oosterlinck Steffi 054-33 90 19
Tavernier Carine 054-41 17 75