Visie & Missie

Missie van Vrij CLB Ninove

Elke leerling is uniek en bijzonder, het belang van de leerling primeert.
Wij willen voor élke leerling de gezondheid, groei en ontwikkeling bewaken en bevorderen.
We willen leerlingen helpen bij het verwerven van competenties en waar mogelijk deze versterken.
We willen alle ouders ondersteunen bij de opvoeding en begeleiding van hun kinderen. Indien nodig, gaan we aanklampend werken.
We willen scholen ondersteunen in hun taak om alle leerlingen maximale ontwikkelingskansen te bieden.
Daarvoor willen we ons graag ten volle inzetten!

 

Visie van Vrij CLB Ninove

Als CLB hebben we een wettelijk bepaalde opdracht (CLB decreet).

Binnen deze opdracht willen we een CLB zijn:

met een open en respectvolle houding,

Een relatie van wederzijds vertrouwen met leerlingen, ouders, leerkrachten en directies schept mogelijkheden tot deskundige tussenkomsten.
Een gastvrije en laagdrempelige houding in een vriendelijke omgangsstijl nodigt uit om in een positieve sfeer zorgen en vragen te bespreken binnen de vertrouwelijkheid van het beroepsgeheim en met aandacht voor de rechtspositie van de minderjarige in hulpverlening.

dat handelingsgericht werkt,

We luisteren naar de vraag en de verwachting van de betrokken partijen. We kijken op welke manier we hier een aanbod kunnen doen dat afgestemd is op de nood van het kind.

met verantwoordelijkheidszin,

We nemen en dragen verantwoordelijkheid in onze tussenkomsten ten aanzien van wie onze hulp nodig heeft, met bijzondere aandacht voor kansarme leerlingen.
Dit doen we  vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van de school, met respect voor de levensbeschouwing van de leerling en met zijn welzijn als eerste doelstelling.

dat emancipatorisch werkt,

We leveren een positieve bijdrage tot de algemene ontplooiing van de leerlingen.
Het CLB werkt samen met de school aan het versterken van leerlingen in het maken van eigen keuzes.

met teamwerking als troef,

Door te werken met verschillende disciplines binnen een schoolteam willen we een meerwaarde zijn voor de deskundigheid die reeds op de school aanwezig is. We willen op die manier leerlingen en hun gezin zo ruim mogelijk bekijken.

met een draaischijffunctie,

We proberen steeds, in samenwerking met ouders, leerlingen en school, een antwoord te geven op een vraag of zorg.
Indien de problematiek onze deskundigheid overstijgt of een intensieve begeleiding noodzakelijk wordt gaan we samen met de cliënt op zoek naar een passende dienst of organisatie die gespecialiseerde hulp biedt.
We hebben een overzicht van het netwerk binnen onze regio en overleggen gezamelijke cases met onze netwerkpartners.

dat aanstuurt op deskundigheid,

Een CLB-medewerker is een professional die waakt over zijn individuele deskundigheid en de deskundigheid van het team in functie van de opdracht.
Het centrum biedt ruime nascholingskansen aan en verzekert een brede deskundigheid.

met kwaliteit,

We stellen deskundige medewerkers (artsen, psychologen/pedagogen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers) ter beschikking om leerlingen, ouders, leerkrachten en scholen  te ondersteunen met informatie, advies en begeleiding.
We gebruiken onze mogelijkheden maximaal en brengen werkkracht op om resultaat te behalen.
We streven naar een kwaliteitsvolle zorg en investeren in de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem.

en een zorgzaam CLB zijn.

We zijn positief ingesteld en dragen zorg voor elkaar.
We hebben oog voor de sterktes en zwaktes van onszelf en de anderen.
We worden positief gemotiveerd en benaderd.
We blijven aandacht hebben voor de mens achter de professional.


Op verzoek kan je via info [te] clbninove [dot] be bijlkomende teksten opvragen.

  • strategisch beleidsplan
  • visietekst Kwaliteitszorg
  • visietekst Multi Disciplinair Team
  • visietekst Multi Disciplinair Overleg
  • visietekst Kansenbevordering